Stage lopen


Stichting Spinoza Lyceum maakt onderdeel uit van de Academische Opleidingsscholen Amsterdam. De AcOA is een samenwerkingsverband van een aantal VO-scholen in Amsterdam en 4 lerarenopleidingen. De AcOA biedt studenten van deze 1e en 2e graads lerarenopleidingen de gelegenheid invulling aan hun stage te geven op de deelnemende scholen.


De scholen verschillen in cultuur en onderwijsaanbod, maar delen met elkaar de visie op opleiden en begeleiden. Door de hechte samenwerking kunnen we op elke AcoA-school dezelfde hoge kwaliteit van opleiden en begeleiden garanderen. Met de lerarenopleidingen hebben we nauwe contacten om studie en stage goed op elkaar aan te laten sluiten.

Binnen onze school kunnen per jaar ongeveer 30 studenten worden opgeleid. In eerste instantie zijn deze plaatsen gereserveerd voor studenten van de ILO, HvA, AHK en ALO. Studenten van de ILO krijgen een plaats toegewezen via het opleidingsinstituut en zij hoeven zelf dus geen stageplek te zoeken. Zij kunnen hun voorkeur opgeven tijdens de aanmeldingsprocedure op de ILO. Studenten van de overige opleidingen moeten wel zelf een stageplek aanvragen. Dit kan in principe al voor de zomervakantie, maar dat heeft als nadeel dat er geen volledige zekerheid is over de toewijzing.

Bij vragen kun je contact opnemen met een van onze stagecoördinatoren. Dit zijn mevrouw G. Broekmeulen g.broekmeulen@spinozalyceum.nl en mevrouw J. Mik j.mik@spinozalyceum.nl