Spinoza20first

Ben je op zoek naar een school waar daltononderwijs gegeven wordt dat zo goed mogelijk is afgestemd op de behoeftes en interesses van de leerlingen, aansluit op de actualiteit en voorbereidt op de maatschappij van de toekomst? Dan is Spinoza20first wellicht de school voor jou.

De daltonwaarden vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, effectiviteit, samenwerken en reflectie zijn de peilers van ons onderwijs. De verantwoordelijkheid en zelfstandigheid uit zich bij leerlingen van het Spinoza20first onder andere in het volgen en plannen van lessen en toetsen. In de rol van coach begeleid je de leerlingen hierbij en houd je wekelijks contact met elkaar. Dit maakt het Spinoza20first een school waar veel wederzijds contact, vertrouwen en respect is tussen leraar en leerling en waar je samen werkt aan een effectief en veilig leerklimaat. 

Een van de meest kenmerkende aspecten van het onderwijs op Spinoza20first is de brede onderbouw, waarin mavo-, havo- en vwo-leerlingen gedurende drie jaar gezamenlijk les krijgen. Het is dan ook belangrijk dat je als docent op Spinoza20first goed kunt differentiëren. Een nieuwe school als Spinoza20first vraagt ook om een flexibele houding: je kunt je gemakkelijk aanpassen aan de realiteit van de dag. Voor op de wat langere termijn ben je in staat soms een andere route voor jouw lesprogramma uit te stippelen dan aanvankelijk gepland, als de behoefte van de leerlingen hierom vraagt.  

Op Spinoza20first heb je alle mogelijkheden om jouw kwaliteiten en interesses te verwerken in het onderwijs dat je geeft. Als team werken we met veel enthousiasme aan verbetering en vernieuwing van een curriculum dat zo relevant, contextrijk en vakoverstijgend mogelijk is. Nieuwe collega's krijgen een uitgebreid begeleidingsprogramma, met verschillende (gezamenlijke) evaluatiemomenten. We hebben een open houding naar de nieuwe ideeën en inzichten die jij als nieuwe collega meebrengt, zodat we samen kunnen kijken hoe we het onderwijs op onze school nog verder kunnen verbeteren. Die ruimte heb je niet alleen binnen je lessen, maar ook binnen de taken naast het lesprogramma. Je hebt veel eigen inbreng over wat je gaat doen en hoe veel tijd je daaraan besteedt. We kijken dan ook vooral naar jouw mogelijkheden, kwaliteiten, interesses en ambities en waar die het beste tot hun recht komen. Jouw inzet voor de school, visie op het onderwijs en kwaliteiten als docent en coach, bieden je de mogelijk om eventueel door te groeien naar een LC- of LD-functie.

Vacatures

Spinoza20first | H.J.E. Wenckebachweg 44 | 1096 AN Amsterdam | T: 020 7900300 | E: hrm@spinoza20first.nl

© Copyright 2020 Het Dalton Spinoza Lyceum