Stage & Afstuderen

Stichting Spinoza Lyceum maakt onderdeel uit van de Academische Opleidingsscholen Amsterdam. De AcOA is een samenwerkingsverband van een aantal VO-scholen in Amsterdam en 4 lerarenopleidingen. De AcOA biedt studenten van deze 1e en 2e graads lerarenopleidingen de gelegenheid invulling aan hun stage te geven op de deelnemende scholen. Deze scholen verschillen in cultuur en onderwijsaanbod, maar delen met elkaar de visie op opleiden en begeleiden. Door de hechte samenwerking kunnen we op elke AcoA-school dezelfde hoge kwaliteit van opleiden en begeleiden garanderen. Met de lerarenopleidingen hebben we nauwe contacten om studie en stage goed op elkaar aan te laten sluiten.

Stage lopen bij Stichting Spinoza Lyceum Amsterdam betekent meer dan alleen lessen (leren) geven. Stagiaires worden betrokken bij het ontwikkelen van onderwijs, leren invulling geven aan verschillende lesuren, verdiepen zich in Daltononderwijs en leren dit toe te passen in hun dagelijkse lespraktijk. Stagiaires worden begeleid door de schoolopleiders, zowel in groepsverband, als individueel. Er is nauw contact met de werkplekbegeleiders, het instituut en de schoolopleiders. Wij streven ernaar stagiaires op te leiden binnen een community. Stagiairs worden onderdeel van het team en worden uitgenodigd mee te helpen bouwen aan onze mooie school! Dit alles onder het motto: 'Samen word je de docent die je wil worden'.  

Binnen het Spinoza Lyceum kunnen per jaar ongeveer 30 studenten worden opgeleid. Op het Spinoza20first ligt dit aantal nog wat lager. Deze school is nog groeiende en heeft daardoor op dit moment minder plekken beschikbaar. In eerste instantie zijn de stageplaatsen gereserveerd voor studenten van de ILO, HvA, AHK en ALO. Studenten van de ILO krijgen een plaats toegewezen via het opleidingsinstituut en zij hoeven zelf dus geen stageplek te zoeken. Zij kunnen hun voorkeur opgeven tijdens de aanmeldingsprocedure op de ILO. Studenten van de overige opleidingen moeten wel zelf een stageplek aanvragen. Om ervoor te zorgen dat je gelijk vanaf de start van het schooljaar onderdeel kan uitmaken van het team, heeft het onze voorkeur dat we jouw stageaanvraag voor de zomervakantie binnen hebben. 

Bij vragen kun je contact opnemen met een van onze schoolopleiders? Dit zijn voor het Spinoza Lyceum mevrouw G. Broekmeulen g.broekmeulen@spinozalyceum.nl en mevrouw N. Wagner n.wagner@spinozalyceum.nl. Voor Spinoza20first zijn dit mevrouw A. Gribling  a.gribling@spinoza20first.nl en mevrouw Z. de Smet z.desmet@spinoza20first.nl.

Omdat we het belangrijk binnen al onze geledingen van de organisatie studenten op te leiden, is er binnen de staf en onderwijsondersteuning jaarlijks ruimte voor een beperkt aantal stagiaires. Denk bijvoorbeeld aan een stageplaats als administratief/secretarieel medewerker op onze leerlingenadminstratie, als telefoniste/receptioniste op onze receptie, maar ook als roostermaker, financieel medewerker of conciërge. Heb je interesse in een stageplaats of wil je hier meer over weten? Neem dan contact op HR via 
hrm@spinozalyceum.nl.

Stichting Spinoza Lyceum | Peter van Anrooystraat 8 | 1076 BH Amsterdam | T: 020 5777444 | E: hrm@spinozalyceum.nl

© Copyright 2020 Het Dalton Spinoza Lyceum